เพียรพิทักษ์..ด้วยรักและผูกพันอย่างยั่งยืน

Last updated: 18 ส.ค. 2565  |  1845 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณโชคชัย  ทัพทวี                       

            ตอนแรกตัวเองก็เคยเป็นผู้ที่รับการบำบัดมาก่อน   ผมเข้าใจในความรู้สึกคนติดยาทุกคน   โดยลึก ๆ แล้วต้องการเลิก  อยากที่จะเป็นคนดี  ไม่มีใครอยากที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่ว  ไอ้นี่หัวขโมย ไอ้นี่ขี้ยา  ใช้ไม่ได้  เพียงแต่เขายังไม่รู้วิธีการหรือสถานที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาในตัวเขา  หลักของการติดยาอย่างหนึ่งเลยในความคิดผม คือ  ต้องออกจากสถานการณ์นั้นก่อน  ออกจากพื้นที่  ออกจากซอย  ออกจากกลุ่มเพื่อน  ออกจากแหล่ง  ออกจากบริเวณนั้นก่อน  ออกมาแล้วไปไหน   “บ้านเพียรพิทักษ์”  เป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมเท่านั้น  เรามีแค่จุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง  ซึ่งอย่างทราบทางหน่วยราชการเขาทำกันเยอะมาก  เราแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ที่เป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ปกครอง  หรือให้สมาชิกมีพื้นที่ในการปรับปรุงแก้ไขตัวเอง    ต้องเรียนอย่างนี้ว่า 15 ปีที่ทำงานมา  แน่นอนที่สุดสำเร็จคละเคล้ากันไป  แต่ความสำเร็จหนึ่งของครอบครัวหนึ่ง  ของคน ๆ หนึ่งมันก็เป็นแรงใจให้เราว่ากลับไปและสามารถเป็นพ่อที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นสามีที่ดี เป็นหัวหน้างานที่ดี  เป็นผู้นำครอบครัวได้  ผมว่านั่นคือ ความสำเร็จที่อยากได้ในการทำงาน  คงไม่สามารถบอกได้ว่าสำเร็จร้อยคน  สองร้อยคน  เพราะชีวิตมันต้องดูกันยาว ๆ  ถามว่าสำเร็จ 3 ปี  ปีที่ 4 อาจจะแย่ก็ได้ความคิดผม  ฉะนั้นแล้วอย่างน้อย ๆ เลยปัจจุบันเรารู้ข่าว  เราได้ทราบ ได้เห็นสมาชิกออกไปแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สิ่งที่ดีงาม  เป็นความสำเร็จที่เรายึดไว้ในการทำ งานของเรา”
 
            แต่โดยความเชื่อโดยหลักแล้ว    ผมยังเชื่อว่าคนติดยาทั่วโลกพฤติกรรมคล้ายกัน   ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้ยามาอันดับแรก  โดยวิธีการใดก็แล้วแต่   โกหก  ขโมย  หลอกลวง  สร้างเรื่อง  สร้างข่าวทุกอย่างพฤติกรรมคล้ายกันทั้งโลก   ฉะนั้นรูปแบบของโปรแกรมเรายังเชื่อว่าส่วนใหญ่สามารถที่จะปรับ
                                                                                                                               
ใช้ได้ในเรื่องของกลุ่มต่าง ๆ   ซึ่งเราถือว่ายึดโยงโปรแกรมจากของ  Daytop  มาเกือบทั้งหมด  ยกเว้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้  ตัดความรุนแรงลงในบางกรณี  และดึงความเป็นผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น  เพราะลักษณะทางยุโรป   โตแล้วก็จะพ้นจากครอบครัวแล้ว  แต่ของสังคมไทยเนื่องจากลูกจะอายุ 30  หรือ 40  ลูกก็ยังเป็นลูก   พ่อแม่หลายครอบครัวก็ยังดูแลคล้าย ๆ เดิม   ซึ่งเราก็จะดึงวิถีของสังคมไทยลักษณะแบบนี้    ซึ่งเป็นส่วนที่ดี    ทำให้ผู้ปกครองกับสมาชิกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น 
มีความเข้าใจกันมากขึ้น  เมื่อถึงเวลาที่เขาจะออก ไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วก็สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น   โดยใช้ช่วงเวลาที่ยังอยู่ในโปรแกรมค่อย ๆ ปรับตัวกันไป  เหตุผลที่ทำงานตรงนี้เกิดจากความเชื่อว่าเราทำได้  เราก็เลยรู้จักโปรแกรมตัวนี้ได้  โปรแกรมตัวนี้ดีสำหรับเรา  น่าจะดีสำหรับคนอื่นด้วยในความคิดผม  คนอื่นเขาน่าจะเรียนรู้จากโปรแกรมนี้ได้  นั่นคือเหตุผลของการที่เริ่มทำขึ้นมาเมื่อ 15 ปีที่แล้ว   เกิดจากความไม่เข้าใจ  ผมไม่โทษคนที่ไม่เข้าใจ  โดยทัศนคติของผมแล้วปลูกฝังค่อนข้างนาน  บางคนเป็นอาชญากร  เป็นคนไม่ดีลักษณะแบบนี้    ผมอยากเรียนว่าเด็กที่อยู่กับเรานี้คือ  เด็กที่เลิกแล้ว   มีการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะกลับไปอยู่ในสังคม  ซึ่งผู้ปกครองก็จะมาประชุมทุกเดือน  มาพูดคุยเกี่ยว กับปัญหาตัวเขามาปรับความเข้าใจในตัวเขา  และมาช่วยกันพัฒนาในตัวเขา  พอทราบแต่ก่อนหน้านี้มีเด็กบางส่วนที่หลบหนีขณะที่รับการบำบัด  ก็ต้องเข้าใจว่าคนที่หลบหนี  เขาคงไม่บอกว่าที่นี่ดีเขาถึงหนี  เขาจะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้าม  ที่นี่ทำร้าย  ที่นี่เอาเปรียบ  ที่นี่รังแก  ที่นี่ไม่ยุติธรรม  ก็เข้าใจได้ว่าคนเหล่านั้นเขาก็ต้องพูดแบบนี้  เขาจะบอกที่นี่ดีผมเลยหนี   มันก็ดูแปลก ๆ ไปนิดหนึ่ง   พอลักษณะแบบนี้ออกไป  นั่นคือแค่หนึ่งในไม่กี่คน  ดูซิเป็นร้อยคนที่นี่ก็ยังสามารถที่จะอยู่และบอกที่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริง ๆ  ซึ่งเราสามารถ  ที่ผ่านมาเราก็เปิดเผยนะครับ   เมื่อสื่อเข้ามาหรือทางองค์กรเข้ามาสามารถคุยสัมภาษณ์สมาชิกใครก็ได้  เราไม่ได้บังคับต้องคุยกันคนนี้ ๆ  ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้สื่อข่าวเหล่านั้นสัมภาษณ์ก็ได้ความจริงไปในบางส่วนว่า  ไม่ได้เป็นไปทั้งหมดแบบที่เด็กคนนั้นพูด
 
            คนที่ติดยาบางครั้งเขามองไม่เห็นปัญหาของตัวเองจริง ๆ บางคนมาอยู่สักเดือน สองเดือน บอก ว่าตัวเองพร้อมแล้ว รู้แล้ว ดีแล้ว   ซึ่งตัวสมาชิกเองซึ่งไม่ค่อยพร้อมในการลำบาก สองคือ ความพึงพอ ใจถ้าเด็กสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาปรับตัวแล้ว มีความเข้าใจในโปรแกรมมากขึ้น  ตรงนี้เด็กพัฒนามาก
                                                                                                                               
ขึ้น  นั่นคือความพอใจที่เราเห็นในการพัฒนาแต่ละขั้นตอน   เราได้ตารางเวลาที่ค่อนข้างเข้มแข็ง    ตารางเวลาของผมเรียนว่าตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มของทุกวัน  ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เราฝึกอบรม กิจกรรมเหล่านี้เป็นการฝึกกลุ่มสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง  รอมชอม และเรียนรู้การปฏิเสธในการแก้ไขปัญหาในการเป็นผู้ตามที่ดี  ในการเป็นผู้นำที่ดี  ถ้าหลักใหญ่ของเชิงแบบว่าเป็นลักษณะการให้รางวัล  การลงโทษ  ให้รางวัลเป็นการใช้สิทธิ์จดหมาย โทรศัพท์ยอดเยี่ยม  ออกไปเที่ยวข้างนอกกับครอบครัว  เวลาว่างทำงานหนักมากขึ้น  ให้คำแนะนำเป็นลักษณะแบบนี้  โดยหลักใหญ่คือ  2  อย่างนี้  ให้รางวัล การลงโทษ
 
            รูปแบบของโปรแกรมเราจะใช้เวลาระหว่างปีครึ่ง ถึง 2  ปี  มีทั้ง  2  เหตุผลเลยคือ  เหตุผลทางกายและจิตใช้ร่วมกัน  นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง  ในหลักการแพทย์แล้วบอกว่าความพึงพอใจกับสารเสพติดมันจะอยู่ในตัวเราค่อนข้างเวลาเป็นปีกว่าความรู้สึกนั้นจะออกไป  อีกด้านหนึ่งคือ เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ผมเคยคุยกับสมาชิกเอง  ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอหลายครั้งว่า  ถ้าเวลาปีครึ่ง  2 ปี  สามารถทำให้คุณกลับเป็นลูกที่ดี  เป็นสามีที่ดี  เป็นพ่อที่ดี  เป็นหัวหน้างานที่ดี  
 
            จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันส่งผลต่อความรู้สึกตัวผมเอง และคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วย  เกิดความเข้าใจผิดกัน  ที่เรียนให้ทราบว่าเกิดความเข้าใจผิด  ส่งผลต่อเนื่องมาในสถานการณ์ปัจจุบันจากสิ่งต่าง ๆ ที่ออกไป  ทำให้ภาพลักษณ์ของทางศูนย์ในสายตาของคนทั่ว ๆ ไป  จะเป็นการสื่อสารด้านเดียวจากข่าวคราวที่เกิดขึ้น    ซึ่งส่งผลต่อจำนวนสมาชิกที่เข้ารับ  หมายถึงสมาชิกดร๊อปลง  ทำให้เกิดการทำงานที่ยากขึ้น  ในรูปแบบแล้วต้องใช้คนในการขับเคลื่อน  มีหัวหน้าทีม  มีรองหัวหน้าทีม  มีกลุ่มผู้นำสมาชิกเก่า  ก็เป็นความกังวลใจอย่างหนึ่งกับสมาชิก  การทำงานค่อนข้างหนัก  ด้วยลักษณะของงานเราไม่มีการโฆษณา  ผู้ปกครองบางคนมารู้จักบ้านเรา  ไม่รู้มาก่อนว่ามีบ้านหลังนี้  ถ้ารู้อย่างนี้เอาลูกมาตั้งนานแล้ว  เกิดจากการที่ไม่มั่นใจว่าเด็กที่ใช้ยาร่วมกันมันก็จะมีเป็นกลุ่มเฉพาะ  พ่อแม่หลายคนก็รู้จักซึ่งกันและกัน  แถวบ้านอย่างนี้  บ้านชั้นอยู่ปากซอย  บ้านนี่อยู่กลางซอย    บ้านนี่อยู่ท้ายซอย  พอเด็กปากซอยมาอยู่ที่นี่ นั้นอาจจะถามลูกเป็นอะไร  ที่ไหน  มาเลิกที่นี่   เขาบอกต่อ ๆ กันมา  และ เป็นการที่ผู้ปกครองก็ส่งสารกันต่อมาที่นี่ซิ  คนออกไปแล้ว  ก็สามารถใช้ชีวิตได้เป็นตัวอย่าง  เหมือนเป็นตัวโปรโมทบ้านกลาย ๆ ว่ามาที่นี่แล้วดีขึ้น 
 
            ในส่วนตัวผมก็กราบพระขอบคุณท่านที่มีความเข้าใจ  สิ่งที่เราทำอยู่นี้ถึงแม้จะไม่โดยตรงกับลูกหลานท่านเอง  แต่ก็อย่างที่บอกก็เป็นคน ๆ หนึ่งอยู่ในสังคมเหมือนกัน  ถ้าช่วยเขาดีขึ้นมาได้  ครอบครัวเขามีความสุขขึ้นมาได้  ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายท่านที่สนับสนุนเรา  หรือเข้าใจเราก็คงรู้สึกดีและภาคภูมิใจไปด้วยกับเรา ผมเข้าใจการทำงานของสื่อเสนอข้อมูลตามข่าวที่ได้รับ   หลังจากนำเสนอไปแล้ว  อย่างที่ทราบปัจจุบัน  สื่อต่าง ๆ ยังคงอยู่ในสังคมของโซเซียสมีเดีย   ทำให้การทำงานของ  “บ้านเพียรพิทักษ์” ยากขึ้น เกิดจากข้อมูลด้านเดียว   อยากให้ผู้ที่รับผิดชอบทางสื่อทุกท่านอาจจะกลับ มาที่บ้านเราได้  เรายินดี  มาเยี่ยม มาเยือน  ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หนนั้นขึ้นแล้วเป็นยังไงขึ้นบ้าง  มีการปรับปรุง  มีการแก้ไขอะไรบ้าง  ข้อเท็จจริงจนถึงปัจจุบันเป็นยังไง  เพื่อที่เสนออีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เราเป็นสถานที่หนึ่งของสังคมเพื่อให้เราได้ทำงานต่อ ก็อยากจะวิงวอนผู้รับผิดชอบทุกท่านเลย  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ผมเรียนให้ทราบ  ค่อนข้างทำให้การทำงานของเรายาก ลำบาก  ผู้ปกครองที่จะเข้ามาใหม่ ๆ ที่เข้ามา  พอเจอข้อมูลสื่อต่าง ๆ เกิดความหวาดกลัว  เกิดความไม่มั่นใจในตัวเรา  ก็อยากให้ช่วยพิจารณาดูตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถจัดการช่วยเหลือเปลี่ยน แปลง หรือแก้ไขอะไรได้บ้าง  ก็อยากจะวิงวอนตรงนี้ด้วย  เชิญทุก ๆ ภาคส่วนมาพิสูจน์  เพื่อที่พูดคุยพิสูจน์จากข้อกล่าวหาที่ผ่านมามันจริงมั้ย ไม่จริงมุมไหนบ้างที่มันเป็นจริง”
 
                                                       ************************

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้